Articomed

DBCS ( Diamond Bone Cutting System)

Podstawową procedurą Systemu DBCS® jest pobieranie cylindrów kostnych lub cylindrów kostno-chrzęstnych z grzebienia biodrowego lub, w przypadku kostno-chrzęstnych przeszczepów autologicznych (OAT) górnych czy bocznych z rowka rzepki albo powyżej bruzdy granicznej. Cylinder kostny przeszczepiany jest w obszar docelowy, którym może być np. kłykieć kolana lub uszkodzony fragment kości. Pobierany cylinder jest zazwyczaj proporcjonalnie większy niż docelowa panewka miejsca wszczepu. Zapewnia to bardzo sprawne gojenie się przeszczepianego cylindra kostnego.

DATS (Diamond ACL Transplantation System)

Diamentowy System Transplantacyjny ACL (DATS) metodą od dołu ku górze (BTT) techniką All Press-Fitt dr Felmet’a jest wykorzystywany do rekonstrukcji ACL techniką SCDB. Gdy przeszczep ścięgna jest autologicznie zgodny kołki kostne, śruby, piny czy klamry nie są już potrzebne. Dzięki tej metodzie wrost cylindrów kostnych jest szybszy, a rehabilitacja krótsza. Metoda dr Felmet’a jest rewolucyjna dzięki temu, że końce ścięgien zostają solidnie zakotwiczone w kości udowej i piszczelowej bez jakichkolwiek obcych materii. Wszystkie dotychczasowe problemy występujące przy rekonstrukcji ACL zostały dzięki tej metodzie rozwiązane. Precyzyjny diamentowy rdzeń wykorzystywany jest przy wszystkich stabilizacjach All-Press-Fitt kołeczków kostnych w kanałach implantacyjnych.

Odwiedź stronę producenta